O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Kdo výzkum pořádá

Kdo pořádá výzkum Proměny české společnosti

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

SOÚ AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.

Web: http://soc.cas.cz

Hlavní řešitel: Pat Lyons, B. A., M. A., Ph.D.

CERGE-EI

CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze (CERGE je zkratkou anglického názvu Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodářského ústavu AV ČR (EI je zkratkou anglického názvu Economics Institute). CERGE-EI je také vzdělávací institucí v New Yorku, vlastnící tzv. Absolute Charter od Rady regentů státu New York, která uděluje tituly M.A. a Ph.D. za studium uskutečňované na CERGE-EI v Praze.

CERGE-EI propojuje vzdělávání a špičkový výzkum ve všech oblastech teoretické a empirické ekonomie, včetně oblastí spojených s ekonomickým rozvojem a veřejnými politikami. CERGE-EI se dlouhodobě umísťuje mezi institucemi produkujícími nejkvalitnější ekonomický výzkum.

Web: http://cz.cerge-ei.cz

Hlavní řešitel: Michael L. Smith, Ph.D.

CERGE-EI
Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita v Brně, fakulta Sociálních studií

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu znalostí a podpory vědy a inovací.

Web: http://www.muni.cz

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty